Eigen kracht versterken van jeugd en ouders

Met de transformatie wil men de eigen kracht van jeugd en ouders versterken: zo kan de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van ouders, jeugd en hun sociale netwerk toenemen en het gebruik van intensieve hulp afnemen. Om de geschiedenis van het begrip en de stand van zaken van onderzoek en methoden in kaart te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Nut en beperkingen van ‘eigen kracht’

Door meer uit te gaan van de ‘eigen kracht’ van jeugd, ouders en hun sociale netwerk kan de hulp of ondersteuning resulteren in duurzame oplossingen en grotere zelfredzaamheid. De hulp sluit dan beter aan bij de eigen leefwereld, kennis, inzichten, mogelijkheden en eigen oplossingen van de jeugdigen en ouders. En het biedt bescherming tegen het ontstaan van (nieuwe) problemen. Samen beslissen over de hulp of ondersteuning motiveert en draagt bij aan het effect ervan.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er ook beperkingen zijn aan het inzetten van eigen kracht. Bijvoorbeeld bij kinderen die onveilig opgroeien bij verslaafde ouders. Maar ook bij ouders die het even helemaal niet meer zien zitten en uitgeput zijn of over een zeer beperkt sociaal netwerk beschikken.

Huidige praktijksituatie

In het literatuuronderzoek beschrijven we een aantal voorbeelden van methodieken en instrumenten die momenteel in de praktijk gebruikt worden en wat de werkzame elementen van interventies zijn.

Verschillende studies laten zien dat het inzetten en versterken van de eigen kracht van jeugd, ouders en het sociale netwerk in de hulpverlening nog te weinig gebeurt en te weinig benut wordt. Versterken en benutten van de eigen kracht van jeugd en ouders is niet iets van jeugd en ouders alleen. Beroepsopvoeders en andere professionals spelen in de versterking en benutting van de eigen kracht een belangrijke rol.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Iedere jongere heeft recht op een JIM