Expertisenetwerk jonge kind in Amsterdam

In Amsterdam is het Expertisenetwerk jonge kind ingericht. Dit is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar). In totaal doen 21 instellingen mee aan het netwerk. Zij vaardigen experts jonge kind af die als expertiseteam beschikbaar zijn voor consultatie en advies.

Als jonge kinderen afwijkend gedrag vertonen, is dat niet altijd eenvoudig te duiden. Jonge kinderen kunnen zich niet verbaal uiten en (psychische) problematiek uit zich vaak lichamelijk en in gedrag. Het diagnosticeren en behandelen van jonge kinderen vraagt dus specifieke kennis. Deze kennis zit vaak over verschillende organisaties verspreid en deze komen nu samen in het expertisenetwerk.

Onderdelen

Het expertisenetwerk jonge kind richt zich op drie onderdelen:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Consultatie en advies
  • Expertgroepen

Aan ieder ouder en kind team (OKT) is een expert jonge kind verbonden die aansluit bij casuïstiek in het OKT, dan wel beschikbaar is voor consultatie en advies. Daarnaast kan een medewerker van het ouder en kind team in de wijk bellen met het expertiseteam. Zij kunnen overleggen.

Analyse

Het expertisenetwerk kan indien nodig een brede analyse laten doen door een team van experts (een expertgroep). Deze expertgroep wordt op maat samen gesteld. Ouders worden standaard uitgenodigd evenals de medewerkers van het OKT. Een trajectbegeleider coacht ouders en medewerker OKT bij het uitvoeren van de adviezen.

Bijzonder

Het expertisenetwerk jong kind is zo bijzonder omdat het dicht bij huis en professionals op de goede plek zorgt voor een goede match. Dit leidt tot:

  • Ondersteuning en diagnostiek: complexe vragen kunnen in de leefomgeving en relatief snel worden opgelost. Ouders zitten korte tijd in onzekerheid, voor kinderen is diagnose minder invasief.
  • Leren van elkaar door het uitwisselen van kennis onder professionals over de organisatiegrenzen heen. Dit gaat zowel om uitwisseling tussen specialisten als om deskundigheidsbevordering van de ‘voorkant’.

Bron: VNG

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje