Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere.

De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken. Daarbij voeren ouders en jeugdigen de regie over de hulp die zij nodig hebben.

Factsheet

Deze factsheet beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is een familiegroepsplan?
  • Wat staat in de Jeugdwet over het familiegroepsplan?
  • Welke vormen zijn er voor het opstellen van het familiegroepsplan?
  • Hoe ondersteunt de gemeente het maken van het familiegroepsplan?
  • Wat betekent het familiegroepsplan voor de gemeentelijke Toegang?
  • Wat betekent het familiegroepsplan voor aanbieders?
  • Wat is de rol van het familiegroepsplan bij gesloten plaatsingen?
  • Geen familiegroepsplan?

Bron: VNG

Uitgelicht

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om mensen met een beperking in hun ‘eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking van 12 september 2016 krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar