Factsheets preventie en vroegsignalering ouderen

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.

Om hen te bereiken is het van belang dat de inhoud van de activiteit aansluit bij de behoeften van deze ouderen. Dit is relevant omdat er bij deze ouderen relatief veel gezondheidswinst te behalen is.

Factsheet Preventie

Het RIVM heeft een factsheet ontwikkeld met een overzicht van elementen die kansrijk zijn om groepen ouderen beter te bereiken met preventieve activiteiten.

Factsheet vroegsignalering

Vroegsignalering is erop gericht om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen en hun problemen en behoeften te inventariseren. Belangrijk is dat verschillende betrokken zorg- en hulpverleners meer met elkaar samenwerken. Die samenwerking komt nog niet altijd goed van de grond.

Wat is nodig om de samenwerking te verbeteren? Ook hiervoor heeft het RIVM een factsheet opgesteld met aanknopingspunten voor verbetering van die samenwerking.

Bron: VNG

 

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking