Financiële steun voor koplopers cliëntondersteuning

Veertien koplopergemeenten die werken aan de vernieuwing van de onafhankelijk cliëntondersteuning krijgen van minister Hugo de Jonge 2,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. In totaal stelt De Jonge deze kabinetsperiode 55 miljoen euro beschikbaar voor cliëntondersteuning, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge wil dat het bestaan van onafhankelijk cliëntondersteuning beter bekend wordt bij cliënten en bij ‘de toegang’, bijvoorbeeld het wijkteam, de school en de huisarts. Dat is een van de aspecten waar een deel van de koplopergemeenten aan werkt. Andere koplopergemeenten werken aan meer capaciteit of een betere kwaliteit. De komende jaren wil De Jonge het aantal koplopers uitbreiden.

De minister heeft ook geld vrijgemaakt voor onderzoek naar vraag en aanbod. Hij verwacht uiterlijk begin 2019 over de resultaten te beschikken. Verder investeert hij in de professionalisering van cliëntondersteuners.

Het recht van cliënten op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wmo. De cliëntenondersteuner helpt cliënten om de juiste hulp te vinden voor zichzelf of hun gezin. Ook is het de bedoeling dat hun zelfredzaamheid wordt versterkt.

Bron: Nji

Iedere jongere heeft recht op een JIM