Gemeenten aan de slag met aanpak mensenhandel

De aanpak van mensenhandel is een actueel thema binnen gemeenten. Dat blijkt uit een door de VNG en CoMensha gehouden enquête. Niet minder dan tachtig procent van de respondenten denkt dat mensenhandel in hun gemeente voorkomt.

Het vermoeden van arbeidsuitbuiting wordt het meest genoemd, gevolgd door criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting.

Afspraken over beleid en landelijk netwerk

Gemeenten spraken af dat ze in 2022 beleid hebben om mensenhandel tegen te gaan en slachtoffers te helpen. Er moet ook een landelijk netwerk van zorgcoördinatie komen. Het rapport met de uitkomsten van de enquête geeft een beeld van de stand van zaken.

Nog grote verschillen in beleid

Er zijn nog grote verschillen in de mate waarin gemeenten actief beleid voeren. Verder blijkt dat gemeenten maar beperkt zicht hebben op aard en omvang van mensenhandel, ook na eigen onderzoek.

Zorgen over financiering en capaciteit

Zorgcoördinatie is inmiddels in een groot deel van het land beschikbaar, maar het netwerk is nog niet sluitend. De financiering is niet altijd voldoende en geborgd. Financiering baart gemeenten sowieso zorgen, evenals gebrek aan capaciteit bij onder andere de politie en de Inspectie SWZ.

Meer informatie

Hieronder het rapport en de brief waarmee de VNG en CoMensha het rapport onlangs naar de gemeenten stuurden.

Bron: VNG