Goede recensie boek KIM-methode

In de uitgave van februari jl. van het vakblad Sociaal Werk is het boek ‘De KIM-methode’ gerecenseerd door Marianne Lenkhoff, ze is hoofddocent Social Work aan de HAN.

KIM is een acroniem en staat voor Krachtgerichte, Integrale en Mensgerichte methode. KIM is een handelingsmodel, vooral bedoeld voor sociaal werkers die werkzaam zijn in het domein Welzijn en Samenleving……

Lees de hele recensie hiernaast.