Handreiking over aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties? De Academische Werkplaats Jeugd in Twente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Met de resultaten is een handreiking opgesteld.

Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan zorgen voor een betere toepassing van de meldcode. Op basis van verzamelde activiteiten en landelijk aanbod is een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten.

Inhoud
De handreiking geeft concrete handvatten aan gemeenten. Onderwerpen zijn:

  • Hoe organisaties én gemeenten profiteren van deskundige aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
  • Wat de belangrijkste taken zijn van de aandachtsfunctionaris
  • Welke competenties een aandachtsfunctionaris nodig heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren
  • Welke activiteiten gemeenten kunnen (laten) organiseren die het aanstellen van een aandachts- functionaris bevorderen en de competenties van
  • de aandachtsfunctionaris versterken
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje