Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Een groep wethouders van verschillende gemeenten – de zogenaamde ‘koplopersgroep wethouders’ – heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de handreiking. In de handreiking vinden gemeentebestuurders antwoord op vele vragen die zij kunnen hebben over hun regierol. Het document staat vol informatie, tips en praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten handig gegroepeerd in kadertjes.

Maak het verschil

Wat kunt u als gemeentebestuurder doen om dit probleem aan te pakken? Wat is een zinvolle strategie? Daarover gaat deze handreiking. “Ook bestuurlijk geldt dat er soms maar één persoon nodig is om het verschil te maken. En waarom zou u dat niet zijn?”, schrijft Hugo de Jonge Wethouder Jeugd, Zorg en Onderwijs van de gemeente Rotterdam, lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en initiatiefnemer van de koplopergroep wethouders voor gemeentelijke regie op de aanpak van kindermishandeling in zijn voorwoord.

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking