Het Begint met Taal: taalcoaching door vrijwilligers

Taalonderwijs aan nieuwkomers vergroot het taalgevoel, verbindt met de Nederlandse samenleving en geeft meer zelfvertrouwen. De landelijke netwerkorganisatie Het Begint met Taal steunt vrijwilligers(organisaties) en adviseert gemeenten. Het Begint met Taal bestaat naast het reguliere taalonderwijs, de lessen zijn kleinschalig en toegespitst op de praktijk.

‘Maak gebruik van vrijwilligers’
Taalcoaching kan een eerste stap zijn voor vluchtelingen die naar ons land komen. Maar ook voor nieuwkomers die al een taalcursus hebben gedaan, is het belangrijk dat ze blijven oefenen. Directeur Sylvia de Groot-Heupner van Het Begint met Taal:

‘Na een reguliere taalcursus heb je niveau A2, dat is nog wel heel minimaal. Wie weinig contacten heeft met Nederlanders, verliest de taal al snel. Dit zal ook in de toekomst een probleem worden. Daarom is het zo belangrijk om gebruik te maken van de vrijwilligers die het mogelijk maken om te blijven oefenen.’

Advies en contact
Het Begint met Taal kan gemeenten adviseren hoe zij de organisatie van taalonderwijs (door vrijwilligers) kunnen organiseren. De organisatie brengt ook gemeenten en vrijwilligers met elkaar in contact.

Bron: VNG

Uitgelicht

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om mensen met een beperking in hun ‘eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking van 12 september 2016 krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking