Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

De MEE-organisaties en MEE NL hebben met regionale en landelijke samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals, die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Meer informatie over tools van MEE voor omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Bron: MEE.nl

Iedere jongere heeft recht op een JIM