Hoe verloopt de transformatie jeugd?

Gemeenten rapporteren regelmatig over de transformatie van de jeugdhulp. Hiervoor peilt de VNG vier keer per jaar de voortgang onder alle jeugdregio’s. De vierde voortgangsrapportage is nu beschikbaar en geeft een goed inzicht over het laatste kwartaal van 2015.

Uit de vorige monitor bleek dat jeugdregio’s steeds meer ruimte zien voor de gewenste transformatie, in samenwerking met aanbieders, huisartsen en cliënten. Deze trend zet door in het einde van 2015. De monitor werd aanvankelijk vooral gebruikt om de voortgang in de gaten te houden. Nu ligt de nadruk meer op ontwikkeling, samen leren en steeds beter worden.

Nieuwe voortgangsrapportage
In deze vierde voortgansrapportage staat per onderdeel op welke manier de VNG zich hiermee bezig houdt en het transformatieproces ondersteunt. Uit de reacties op de enquête ontstaat een overkoepelende beeld met zaken die succesvol verlopen, maar ook zaken die nog de nodige aandacht verdienen.

Welke zaken verlopen succesvol bij de transformatie?

  • De transformatie van de inkoop samen met aanbieders loopt positief
  • De gemeentelijke toegang transformeert en werkt steeds professioneler
  • Jongeren en ouders zijn betrokken: er is een ruime inzet op jongerenparticipatie
  • Investering in de relatie met het onderwijs en huisartsen

Waarover bestaan zorgen bij de transformatie?

  • De meestgehoorde zorg is de tijds- en financiële druk waaronder de transformatie moet plaatsvinden.
  • Gemeenten hebben weinig grip op de totale transformatie door gebrek aan sturingsinformatie en -mogelijkheden

Voornemens 2016
Gemeenten blijven in 2016 doorbouwen op waar ze een jaar geleden aan zijn begonnen. Hierbij zet men vooral in op de transformatie van de inkoop, de doorontwikkeling van de toegang, versterken van de basis en preventie, een betere verbinding met Veilig Thuis en (passend) onderwijs. De VNG blijft de grote inzet van gemeenten hierin ondersteunen met programma’s, werkgroepen en bijeenkomsten.

Autisme: wil je snel ga langzaam….