De impact van Sociale Netwerk Versterking

Sociale Netwerk Versterking draagt bij aan een sterker netwerk, meer participatie en minder zorg- en hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van Femke Giesen naar Sociale Netwerk Versterking, een werkwijze om het sociale netwerk van mensen te versterken.

Sociale Netwerk Versterking

De werkwijze Sociale Netwerk Versterking richt zich op mensen die ‘zich in hun redzaamheid beperkt voelen’. Het kan gaan om volwassenen, jeugdigen of gezinnen die met een kwestie zitten en hiervoor een oplossing willen vinden. Denk hierbij aan het plannen en organiseren van het leven of het huishouden. Verder gaat het vaak om vragen over wonen, de dagbesteding, sociale contacten en/of psychische klachten. Veel mensen die gebruik maken van de werkwijze hebben een verstandelijke beperking of een vorm van autisme. Soms kan het ook gaan om mensen met een lichamelijke beperking.

Visie Sociale Netwerk Versterking

De visie van Sociale Netwerk Versterking is dat mensen en hun omgeving zelf in staat zijn om ideeën, oplossingen en plannen te bedenken voor de kwesties in hun leven. De professional faciliteert hierbij. Het startpunt is de wens van de klant. Het doel is dat de klant en diens netwerk besluiten nemen en plannen maken die passen bij hun behoeften, wensen, ambities en levenswijzen. De regie ligt bij de klant.

De gedachte achter de werkwijze is dat professionele hulpverleners passanten zijn in het leven van een klant. Ze zijn immers niet 24 uur per dag, zeven dagen in de week en levenslang aanwezig en bieden hierdoor geen continuïteit. Familie en vrienden zijn (vaak) langer betrokken en staan (vaak) dichterbij. Bovendien zouden mensen uit het sociale netwerk meer creatieve en passende oplossingen kunnen bedenken. Hierbij is het belangrijk dat de professional zich opstelt als procesbegeleiding en klanten ondersteunt bij het zelf zoeken naar oplossingen en het maken en uitvoeren van het plan.

Fasen Sociale Netwerk Versterking

De werkwijze bestaat uit vier fasen:

 1. Ontmoeten
  In deze fase staat het contact met de klant centraal en worden de aanwezige krachten in kaart gebracht. Er wordt nadrukkelijk niet verkend wat de precieze hulpvraag is.
 1. Netwerkatlas
  Het doel van deze fase is dat de klant en zijn directe netwerk hun vragen formuleren en hun bredere netwerk verkennen.
 1. Meedenkbijeenkomst
  Het doel van de meedenkbijeenkomst is dat de klant met het netwerk een gedragen en uitvoerbaar plan voor de toekomst maakt. De mensen die belangrijk zijn voor de klant worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.
 1. Basisteam
  In de laatste fase wordt het plan geborgd en waar nodig bijgesteld. Het basisteam is hiervoor verantwoordelijk. Dit team zorgt er ook voor dat de samenwerking tussen klant, netwerkleden en eventuele professionals optimaal verloopt.

Effecten 

Uit onderzoek van Femke van Giesen, in opdracht van de MEE Kennisalliantie SNV, onder klanten van Sociale Netwerk Versterking  blijken de volgende positieve effecten:

 • Klanten hebben een sterker netwerk: meer duidelijkheid over rollen, meer steun en meer praktische hulp.
 • Klanten gaan of blijven participeren in een betaalde baan, opleiding of passende dagbesteding.
 • Minder zorg- en hulpverlening nodig bij klanten. Denk aan ambulante begeleiding, crisisplaatsing en beschermd wonen.
 • Meer welbevinden, eigenschap en zelfvertrouwen bij klanten.
 • Minder belasting van mantelzorgers.
 • Meer werkplezier bij professionals.

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Sociale Netwerk Versterking voor uw organisatie? Neem contact op met Ans de Haas van MEEK2 voor een gratis adviesgesprek.