Schuldenvrije toekomst voor jongeren Rotterdam

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden.

In Rotterdam zijn zo’n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze groep Rotterdammers niet goed weet waar ze hulp kan vragen en in de praktijk sluit de aangeboden hulp bovendien vaak ook onvoldoende aan op hun hulpvraag.

Met Reset Rotterdam wil de gemeente schulden op een nieuwe manier aanpakken. Zo komt er meer aandacht voor het voorkomen van schulden en worden meer mensen geholpen om hun schulden onder controle te krijgen. Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan het voorkomen van schulden bij jongeren.

Perspectieffonds

Alle Rotterdamse jongeren tussen 18 tot 27 jaar die bij de gemeente aankloppen voor hulp bij het aanpakken van hun schulden krijgen een aanbod. Er komt onder andere een perspectieffonds om jongeren met schulden beter te helpen. Jongeren die hun schuld niet op een andere manier kunnen aflossen komen in aanmerking voor geld uit dit fonds. In ruil hiervoor wordt een tegenprestatie verwacht: bijvoorbeeld de opleiding afmaken, aan het werk gaan of een maatschappelijke stage. Hiervoor gaat de gemeente samenwerken met Rotterdamse bedrijven, fondsen en investeerders.

Schaamte

Er komt een driejarige campagne om de schaamte over geldproblemen te doorbreken. Rotterdammers worden bewustgemaakt van de financiële impact van bepaalde levensgebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan 18 jaar worden, een lening afsluiten of een kind krijgen. De campagne richt zich niet alleen op Rotterdammers met schulden, maar ook op hun omgeving, zodat zij ook kunnen verwijzen of helpen.

Vroegsignalering

In de wijken waar veel betalingsachterstanden voorkomen, werkt de gemeente nauw samen met woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers om problematische schuldensituaties tegen te gaan. Hierdoor moet worden voorkomen dat gezinnen met kinderen het huis uit worden gezet of worden afgesloten van gas, water en/of licht.

Hulp op maat

Iedereen die bij de gemeente aanklopt, krijgt hulp op maat, zoals praktische hulp bij het op orde krijgen van de financiën en de aanvraag voor hulp bij schulden. Iedere Rotterdammer krijgt een vaste contactpersoon tijdens het schuldentraject.

Stadsmarinier Schulden

Ook krijgt Rotterdam een stadsmarinier Schulden. Deze stadsmarinier krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak en treedt vooral op wanneer de gewone ondersteuning niet toereikend is of wanneer een lange adem nodig is.

Bron: Gemeente Rotterdam