Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd of jongeren voldoende zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarbij speciaal verzocht dat de SER gebruik maakt van de kennis en kunde van het SER Jongerenplatform.

Motie Tweede Kamer

Het verzoek van het kabinet volgt op de aangenomen motie van de Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Steven van Weyenbergen om de positie van jongeren te verbeteren. Het beeld bestaat dat het voor een deel van de jongeren lastiger is geworden om zich te ontplooien en hun leven op de rails te krijgen. Het kabinet heeft gevraagd of de SER speciale aandacht geeft aan thema’s zoals onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, combinatie van werk en privé en de psychosociale gezondheid. De verkenning wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

Bron: SER

Iedere jongere heeft recht op een JIM