MEEK2 ontvangt Cedeo erkenning

MEEK2 mag sinds kort het Cedeo kwaliteitscertificering keurmerk voeren voor haar trainingen. Deze erkenning betekent dat meer dan 90% van onze klanten tevreden is over de kwaliteit van de trainingen en over onze prestaties als opleidingsinstituut voor het sociaal domein.

Ans de Haas, manager MEEK2, is zeer tevreden met de Cedeo erkenning:

“Onze trainingen zijn aanvullend aan de huidige kennis binnen de instellingen in het sociaal domein en worden op maat aangeboden. Wij versterken de aanwezige competenties. Wat ons bijzonder maakt is dat de inhoud van de trainingen samen met klanten vorm krijgt. Wij versterken wat al aanwezig is. Deze faciliterende attitude vormt een rode draad in onze werkwijze. Als MEEK2 blijven we alert en zoeken we continu naar verbetering van de kwaliteit. Bij de volgende audit streven we naar een tevredenheidsscore van 95%.”

Citaten van deelnemers uit recent onderzoek, Cedeo rapportage, februari 2016:

  • “Er zijn goede contacten met de projectleider. Zij komt bij ons op kantoor om te bespreken welke producten voor ons het meest toepasselijk zijn.”
  • “Vanwege eerdere goede ervaringen hebben wij besloten om opnieuw met MEEK2 in zee te gaan. Zij sluiten aan bij de kantelingsgedachte die nu belangrijk is binnen onze organisatie.”
  • “We hebben een offerte gekregen waarin duidelijk was vastgelegd wat we van de training konden verwachten. Niet alleen de inhoud van de training werd beschreven, maar ook de leerdoelen, beoogde resultaten en de manier waarop dat gemeten kan worden.”
  • “Tijdens de trainingen werden verschillende werkvormen ingezet, die steeds goed aansloten bij de te verwerven stof, zoals een quiz, samenwerken in groepen, individuele opdrachten, een kennistoets, filmpjes en gesprekstechnieken.”
  • “De trainer is rustig en prettig en luistert goed naar wat er door verschillende deelnemers gezegd wordt. Zij werkt duidelijk aan de hand van een programma en gaat tegelijkertijd in op vragen vanuit de groep.”
  • “Het trainingsmateriaal was vrij uitgebreid. Een dikke map met veel informatie. Het is ook handig dat je met dit materiaal later nog even terug kunt lezen hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Het materiaal was netjes en up-to-date.”
  • “Ze rekenen een normaal uurtarief en de prijzen zijn van tevoren natuurlijk bekend en vastgelegd. Ik vind dat we er een passende kwaliteit voor hebben teruggekregen.”
  • “De trainers werden als bijzonder positief ervaren en sloten inhoudelijk goed aan bij de beleving van de deelnemers.”

Geïnteresseerd?
Ans de Haas vertelt u graag meer over het opleidings- en trainingsaanbod van MEEK2. U kunt Ans bereiken door te bellen met 06 – 212 044 12 of een e-mail te sturen naar ans.dehaas@meek2.nl.

Autisme: wil je snel ga langzaam….