Meer toezicht op steun voor jonge mantelzorger

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan de toepassing van de kindcheck in de ggz. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn reactie op een rapport van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

De inspectie gaat erop toezien dat de kindcheck beter wordt toegepast in sectoren waar dat nog onvoldoende gebeurt, met name in de ggz. De kindcheck houdt in dat hulpverleners van volwassen cliënten checken of zij kinderen hebben die schadelijke gevolgen kunnen ondervinden van de problemen van hun ouders. De inspectie maakt met ggz-instellingen afspraken over de professionele toepassing van de kindcheck en intensiveert het toezicht op vrijgevestigde ggz-hulpverleners, aldus de minister. Van Rijn stelt een projectleider aan die de ggz-instellingen gaat ondersteunen en wil met gemeenten bespreken hoe de kindcheck in wijkteams kan worden toegepast.

Verder wil Van Rijn de ondersteuning van jonge mantelzorgers verbeteren, onder meer door de inzet van mentoren en door het financieren van activiteiten van Mezzo en JMZ PRO, twee organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen.

Bron: NJi

Iedere jongere heeft recht op een JIM