4-daagse Basistraining SNV start op 4 december 2017

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om ‘kwetsbare’ burgers in hun eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Sociale Netwerk Versterking

De werkwijze Sociale Netwerk Versterking gaat uit van de eigen kracht van ‘kwetsbare’ burgers en hun sociale omgeving. In het leven van deze mensen zijn beroepskrachten in wijkteams slechts passanten. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie, vrienden en buren staan dichter bij. Met de Sociale Netwerk Versterking bereiken we dat ‘kwetsbare’ burgers en hun naasten zelf besluiten nemen, en plannen maken die passen bij hun behoeften, persoonlijke wensen, ambities en levenswijze.

Voor wie

De basistraining Sociale Netwerk Versterking is bedoeld voor alle professionals binnen het sociaal domein.

Programma

Dag 1:   Ontmoeten

Dag 2:   Netwerkatlas

Dag 3:   Meedenkbijeenkomst

Dag 4:   Basisteam

Samenvatting Werkwijze “Sociale Netwerk Versterking”.

Leerdoelen

  • Je leert werken vanuit een faciliterende basishouding. Problemen overnemen en oplossen wordt: begeleiden van proces.
  • Als procesbegeleider faciliteer je de burger in het maken van een eigen plan voor de toekomst.
  • Je krijgt instrumenten en methoden aangereikt om samen met de klant/burger zijn netwerk te verkennen, te versterken en te activeren.
  • Je ervaart het eigen oplossingsvermogen van mensen en hun sociale netwerk.
  • Tijdens de trainingsperiode pas je de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe en reflecteer je je ervaringen tijdens de trainingsdagen.

Wanneer

4 december, 18 december 2017, 8 januari en 22 januari 2018 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Waar

Kantoor MEE Plus Groep, Langesteijn 110, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht. Ruimte E

Kosten

€ 470,- per deelnemer (exclusief trainingsmateriaal en BTW. De trainingsmap kost € 30,- .

Kwaliteit

Deze training is registreert als opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en Jeugdzorgwerkers (8,1) . Voor Cliëntondersteuners (36).

Meer vragen

Neem voor vragen over de basistraining contact op met Ans de Haas. Je kunt Ans bereiken op het telefoonnummer 06 – 21 204 412 of per e-mail ans.dehaas@meek2.nl.

Direct aanmelden

Dat kan door het klikken op “Boeken”. Of meld jezelf of je medewerkers aan door een mail te sturen aan Cindy van Dijk, cindy.vandijk@meek2.nl. Dit kan o.v.v. ‘Open inschrijving basistraining MEE SNV, 4 december 2017. U krijgt dan een voorlopige bevestiging met een inschrijfformulier om de aanmelding definitief te maken.