Nieuwe hoogleraar Transformeren voor de Jeugd

Chijs van Nieuwenhuizen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Transformeren voor de Jeugd. De leerstoel is ingebed in Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University, en binnen Tranzo verankerd in de Academische Werkplaats Jeugd.

De nieuwe leerstoel is gericht op jongeren van min (-) 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders/ opvoeders die ondersteuning nodig hebben bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Het onderzoek heeft een multidisciplinair karakter met relaties naar de sociale, medische, beleids- en rechtswetenschappen. Betrokkenheid van deze disciplines richt zich op proces- en evaluatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de veranderingen in de zorg voor jeugdigen. Onderzoeksvragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat betekent de transformatie binnen de jeugdzorg voor jongeren en hun familie, voor het handelen van professionals en voor de context waarbinnen de zorg na de transitie geleverd dient te worden.

Autisme: wil je snel ga langzaam….