Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Weerman gaat onderzoeken hoeveel hulpverleners zélf ervaring hebben met huiselijk geweld en proeftuinen opzetten om de ervaringskennis van hulpverleners te benutten en toe te passen. Zo’n inventarisatie van (verborgen) ervaringskennis is nog niet eerder gedaan in Europa.

Professionalisering

De hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld werd vijftig jaar geleden ontwikkeld door vrouwen die daar zelf mee te maken hadden gehad. Met de professionalisering van de hulpverlening verdween de ervaringskennis uit beeld. Inmiddels zijn de wetenschappelijke inzichten bijgesteld.

Het onderzoek vindt plaats binnen De Combine. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en andere betrokkenen bij huiselijk geweld.

Bron: Windesheim

Iedere jongere heeft recht op een JIM