Onderzoek naar jeugdinitiatieven voor kansarme jongeren

Wat kunnen we leren van jeugdinitiatieven die succesvol het geestelijk welzijn van kansarme jongeren bevorderen? Gezondheidsonderzoek heeft tot nu toe weinig aandacht gehad voor de sociale dynamiek achter dergelijke initiatieven. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en New York University gaan nu de succesfactoren achter initiatieven voor kansarme jongeren in Amsterdam en New York analyseren.

Het  onderzoek ‘Confident Futures: door samenwerking en participatie leren van succesvolle jeugdinitiatieven’ heeft een subsidie van €400.000,-ontvangen van de Robert Wood Johnson Foundation, een Amerikaanse filantropische organisatie die zich geheel wijdt aan gezondheid, en financiële steun van de Gemeente Amsterdam

De focus van het onderzoek

In het project ‘Confident Futures’ gaan wetenschappers door middel van interviews en observaties, onderzoeken hoe kansarme jongeren hun ervaringen met lokale jeugdinitiatieven in Amsterdam en New York inzetten voor hun eigen aspiraties rond gezondheid, geluk, veiligheid en welzijn.  Onderzoek naar de volksgezondheid heeft tot op heden dergelijke initiatieven die het geestelijk welzijn onder jongeren willen bevorderen, niet in kaart gebracht. Het tweejarig, gezamenlijke onderzoek van het de Universiteit van Amsterdam en New York University brengt daar verandering in. Het  richt zich op aannames en noties over gezondheid, veiligheid en welzijn bij kansarme jongeren en op wat er in de praktijk goed gaat in Amsterdam en New York.

New York en Amsterdam, een waardevolle vergelijking

Doordat New York en Amsterdam sterk van elkaar verschillen wat betreft sociaal beleid, arbeidsmarkt, bevolkingssamenstelling, migratie, onderwijssystemen, openbare groenvoorzieningen en segregatie, is de vergelijking tussen jeugdinitiatieven in deze steden waardevol. De initiatieven die onderwerp zijn van het onderzoek richten zich op jongeren die nadelige gevolgen ondervinden van armoede, geweld, alledaags en institutioneel racisme, en kansenongelijkheid. Door in kaart te brengen hoe de sportieve en culturele jeugdactiviteiten kansarme jongeren weten te betrekken, hoe ze hun zelfvertrouwen, toegang tot de arbeidsmarkt en hun sociale netwerken vergroten, kan een analyse worden gemaakt van de onderliggende factoren die bijdragen aan het succes. Het doel is ook om kennisdeling tussen de steden en initiatieven op gang te brengen.

Onderzoekers in het project

Anita Hardon, Universiteit van Amsterdam

Anita Hardon combineert als medisch antropoloog de sociale en medische wetenschappen in haar onderzoek naar wereldwijde gezondheidsproblemen. De onderwerpen waar ze zich mee bezighoudt lopen uiteen van reproductie en gezondheid bij vrouwen, HIV/AIDS, de sociale impact van geneesmiddelen op het leven van kwetsbare jongeren, de relatie tussen gezondheid en duurzame ontwikkeling op mondiale schaal, en het gebruik van chemische substanties door jongeren.

Helena Hansen, New York University

Helena Hansen heeft een wetenschappelijk achtergrond in de Culturele Antropologie en psychiatrie. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar de biomedische behandeling van verslaving en de relatie tussen neurochemische behandelingen en hiërarchieën van etniciteit en ras.
Als fellow van de Robert Wood Johnson Foundation, heeft ze een documentaire gemaakt over geneesmiddelen in relatie tot ras, klasse en verslaving.

Bron: Universiteit van Amsterdam