Opvoeding, rondhangen en crimineel gedrag van adolescenten

Tijdens de adolescentie vinden veel veranderingen plaats. Adolescenten verwerven onder andere meer vrijheid in de keuze voor hun tijdsbesteding. Ze brengen minder tijd door met ouders, meer tijd met vrienden, en gaan aanmerkelijk meer tijd rondhangen op straat. De grote vraag is op welke manier ouders iets kunnen betekenen in het voorkomen van crimineel gedrag in deze periode.

Rondhangen beperken
Allereerst heeft Heleen Janssen in haar proefschrift onderzocht in welke mate ouders de tijd die adolescenten rondhangen met vrienden op straat kunnen beperken. Ouders blijken een duidelijke rol te spelen in de mate waarin jongeren rondhangen. Het hebben van een goede band met ouders is hierbij net zo belangrijk als het uitoefenen van controle door ouders. Als adolescenten met ouders praten over problemen of vaker iets leuks doen samen, hangen ze minder tijd rond op straat. Ook als ouders vragen wat hun kinderen gaan doen als ze de deur uit gaan en als ouders duidelijke regels stellen, brengen jongeren minder tijd door op straat.

Relatie tussen rondhangen en crimineel gedrag
Vervolgens heeft Janssen onderzocht in hoeverre rondhangen samenhangt met crimineel gedrag. Jongeren die meer rondhangen op straat zijn meer betrokken bij crimineel gedrag. Maar als je tegelijkertijd kijkt naar mogelijke andere manieren waarop ouders invloed hebben op crimineel gedrag, dan blijkt rondhangen minder belangrijk. De invloed van ouders loopt bijvoorbeeld meer via het overbrengen van bepaalde attitudes, het bevorderen van zelfcontrole, of het ontmoedigen van omgang met delinquente leeftijdsgenoten. Voor zowel jongens als meisjes blijkt de kwaliteit van de ouder-kind relatie net zo belangrijk als ouderlijke controle voor het indirect voorkomen van crimineel gedrag.

Geïnteresseerd?
Wilt u het sociaal netwerk van ouders leren versterken? Volg dan de opleiding Sociale Netwerk Versterking (SNV). Ans de Haas vertelt u graag meer over de mogelijkheden.U kunt Ans bereiken op 06 212 044 12 of ans.dehaas@meek2.nl.

Autisme: wil je snel ga langzaam….