Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen, bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit een 7 augustus verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek van het CBS richt zich op huishoudens van zowel senioren van 65 jaar en ouder als op personen jonger dan 65 jaar. Wat opvalt is dat ongeveer 75% van de senioren die de wens heeft binnen een korte termijn te willen verhuizen, dat niet binnen een jaar realiseert. Senioren noemen gezondheid de meest genoemde reden om te verhuizen. Het aandeel oudere huishoudens met een verhuiswens dat specifiek aangeeft te willen verhuizen naar een seniorenwoning is de laatste jaren gedaald.

Reactie KBO-PCOB: bouw meer ‘gewone’ woningen voor senioren

Er is simpelweg een groot tekort aan woningen en wel voor alle leeftijden. Voor senioren moeten woningen ontwikkeld worden die weliswaar in hun behoeften voorzien, maar niet stigmatiserend zijn. Dit past helemaal in deze tijd. Vroeger was de keuze of thuis blijven of naar het verzorgingshuis. Nu willen senioren veel meer woonvariatie en moet de markt daarop inspelen. Vaak wil men wel wat kleiner gaan wonen – in de buurt van familie – waar eventueel zorg kan worden ontvangen, maar zonder dat dit zichtbaar aanwezig is. Niet stigmatiserend dus.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Er zijn gewoonweg veel te weinig woningen beschikbaar die voldoen aan de wensen van senioren. Ze willen vaak wonen in ‘gewone’ woningen zonder het stempel senioren en niet in een instelling. Woonvormen tussen een verzorgingshuis en een rijtjeswoning in zijn nog veel te weinig beschikbaar. En als ze er zijn, weten senioren ze vaak niet of te laat te vinden. Wooncoaches die senioren de weg kunnen wijzen op dit gebied kunnen daarbij de helpende hand bieden!”

Anderzijds geeft het feit dat veel senioren niet willen verhuizen aan dat juist ook geïnvesteerd moet worden om deze woningen zo aan te passen dat ze geschikt zijn om in te blijven wonen.

Manon Vanderkaa: “Wij zien dat veel senioren het liefst in de eigen woning willen blijven en dat als de gezondheid minder wordt, zij vaak geconfronteerd worden met de beperkingen van de woning zelf om daarin zorg te kunnen ontvangen. Mensen kunnen zich vaak geen voorstelling maken wat het betekent om zorg te ontvangen. De badkamer en slaapkamer zijn bijvoorbeeld niet geschikt, vaak zijn er trappen in huis en lukt het traplopen niet meer. Als je zorg nodig hebt, dan merk je dat pas.”

Lees hier meer over het onderzoek van het CBS

Bron: Unie KBO

Iedere jongere heeft recht op een JIM