Ouderenmishandeling treft 170.000 thuiswonende senioren

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende.

Van de 3,1 miljoen thuiswonende senioren in Nederland worden ongeveer 170.000 ouderen het slachtoffer van mishandeling. Eén op de 50 ouderen heeft er op jaarbasis mee te maken. Volgens de onderzoekers gaat het hierbij om een ondergrens. Van de 65-plussers rapporteert maar liefst 17 procent iemand anders van 65 jaar en ouder te kennen die slachtoffer van ouderenmishandeling is (geweest). De meest gebruikte vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd door psychische mishandeling en fysieke mishandeling.

Kwetsbaarheden

Slachtoffers van ouderenmishandeling kunnen getypeerd worden door een aantal kwetsbaarheden, bijvoorbeeld op het vlak van verslechterde gezondheid en psychisch functioneren, beperkte zelfredzaamheid en sociaal netwerk of financiële moeilijkheden. Deze kwetsbaarheden lijken ook voor plegers te gelden.

Beleidsreactie

Minister Hugo de Jonge (VWS) laat weten geschrokken te zijn van de nieuwe cijfers. “Dit maakt eens te meer de noodzaak duidelijk dat een voortgezette krachtige aanpak nodig blijft. Want ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn”, zo schrijft hij in een externe linkbeleidsreactie aan de Tweede Kamer.

Onderzoek

externe linkHet prevalentieonderzoek werd uitgevoerd door Regioplan, in opdracht van het WODC. Het onderzoek vond plaats in drie gemeenten van verschillende omvang (Rotterdam, Tilburg en Boxtel). Het gaat om mishandeling van thuiswonende ouderen en niet om mishandeling in een verpleeghuis. De onderzoekers maakten onderscheid tussen vijf verschillende vormen van ouderenmishandeling: psychische mishandeling, schending van rechten, fysieke mishandeling, financiële benadeling en seksuele mishandeling.

Bron: Huiselijkgeweld.nl

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling