Iedere jongere heeft recht op een JIM

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor…

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Zwolle: Nieuw meldpunt om personen met verward gedrag te helpen

De aandacht voor personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Het is voor iedereen belangrijk om te weten waar je terecht kunt als er zorgen zijn om mensen met verward gedrag. Vanaf 1 september 2018 kunnen professionals en inwoners dit 24/7 melden bij team VIA van GGD IJsselland.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Subsidie voor verbeteren ondersteuning statushouders

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar praktijkprojecten voor het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het subsidietraject staat ook open voor onderzoeksprojecten om psychotrauma bij statushouders vroeg te signaleren.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Toenemend beroep op mantelzorg vergroot problemen op de werkvloer

Werkgevers verwachten dat werkende mantelzorgers de komende jaren meer problemen gaan geven. Dat komt onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de toenemende vergrijzing. Er wordt een intensiever beroep op mantelzorgers gedaan en ook vaker langdurig. Dit levert spanning op met de verplichtingen als werknemer.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Preventie psychische problemen gezinsherenigers in Zaanstad

De laatste jaren zijn er in verhouding veel nareizende gezinsleden van statushouders naar Nederland gekomen. De gemeente Zaanstad start begin september met een pilot waarin de interventie ‘MindFit’ wordt aangeboden aan Syrische mannen en vrouwen die maximaal een jaar in Zaanstad wonen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Mobiliteit vergroten om eenzaamheid te verminderen

In Strijen startte in het voorjaar van 2018 een haal- en brengservice: vrijwilligers brengen senioren op verzoek naar winkel, dokter, kapper, vrienden of (klein)kinderen. Dorpsshuttle Wielewaal is een elektrisch – dus duurzaam – autootje en rijdt voor een kleine vergoeding van A naar B en terug. Naast mobiliteit biedt de Wielewaal senioren ook sociaal contact.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

De Privacy App Jeugd is nu helemaal aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy (AVG). Ook bevat de app nu informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeenten. De app bevatte eerder alleen informatie over privacyvraagstukken voor jongeren en jeugdhulpverleners.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen, bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit een 7 augustus verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Richt onafhankelijke cliëntondersteuning ook op werk en inkomen

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt extra middelen (55 miljoen euro) beschikbaar voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is broodnodig om een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Ouderenadviseurs spelen hierbij een belangrijke rol. Veel ouderenadviseurs van KBO-PCOB komen achter de voordeur bij ouderen en geven ondersteuning bij keukentafelgesprekken en toegang tot zorg.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Youth Wiki: sociale inclusie van jongeren in Europa

Zweden heeft een strategie ontwikkeld om de sociale inclusie te bevorderen van kwetsbare jongeren die niet werken of studeren. In de Youth Wiki delen 27 landen deze en andere strategieën, met als doel de Europese samenwerking op de 8 actiegebieden van de Europese Jeugdstrategie 2010-2018 te stimuleren.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kind gebaat bij POH-er Jeugd-GGZ

Jongeren kunnen sneller en dichtbij huis geholpen worden door een POH-er Jeugd-GGZ in een huisartsenpraktijk. Steenwijkerland draaide een succesvolle pilot hiermee en gaat deze verder doorvoeren in de gemeente.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

JOGG: gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren

Eén op de zeven kinderen in ons land is te zwaar. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) staat een gezamenlijke aanpak voor tussen gemeenten, zorg-, welzijns-, onderwijs- en sportprofessionals om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Een effectieve aanpak, zo blijkt uit de positieve resultaten in Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst. Deze gemeenten hebben de aansluiting bij JOGG inmiddels met drie jaar verlengd. En ZonMw heeft een half miljoen subsidie verstrekt voor de regio Zaanstreek-Waterland voor een uitgebreide JOGG-aanpak.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Subsidieoproep niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMW. De deadline is 18 september 2018 om 14.00 uur.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Deelnemers ontevreden over resultaat pilot vechtscheidingen

Ouders die deelnamen aan de pilot ‘Recht doen aan je kind’ zijn van mening dat de interventie maar weinig resultaat heeft gehad. Tegelijkertijd is er mogelijk wel sprake van een afname van de conflictfrequentie af en een toename van de relatiekwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Meer samenwerking nodig bij hulp aan multiprobleem gezinnen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Apeldoorn komt met nieuwe aanpak om verwarde personen te helpen

De gemeente Apeldoorn heeft vanaf komend najaar een meldpunt dat 24 uur per dag te bereiken is voor mensen die verward gedrag signaleren. Via dit meldpunt wordt de juiste professionele zorg ingeschakeld. Daarnaast komt de gemeente met een nieuw systeem dat begeleiders en zorgverleners kunnen gebruiken bij digitale informatie-uitwisseling over een cliënt. Dat meldt de Stentor.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Samen sterker in aanpak armoede en eenzaamheid

De gemeente Westerwolde heeft onderzoek gedaan naar armoede en eenzaamheid onder haar inwoners. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van het dagelijkse leven van mensen in armoede en/of eenzaamheid.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillen tussen mannen en vrouwen met dementie

In onderzoek is te weinig aandacht voor de verschillen tussen mannen en vrouwen met dementie. Dat is één van de conclusies van een artikel in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Nature Reviews Neurology, van juli 2018. De onderzoekers van het “Women’s Brain Project” en het “Alzheimer Precision Medicine Initiative” schreven een artikel over de diverse verschillen.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de deze week verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd of jongeren voldoende zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarbij speciaal verzocht dat de SER gebruik maakt van de kennis en kunde van het SER Jongerenplatform.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Daten tegen eenzaamheid

Veel alleenstaande senioren verlangen naar vriendschap of een nieuwe relatie. Maar iemand ontmoeten is niet altijd even makkelijk. Daten is een manier om mensen te ontmoeten, misschien zelfs wel om een nieuwe relatie op te bouwen. KBO-PCOB startte daarom een datingsite in samenwerking met 50plusmatch.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid

Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Laat mij niet zitten: voorkom vervangende jeugddetentie

Danny wordt op vijftienjarige leeftijd veroordeeld voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De rechter legt hem een taakstraf op en ook moet Danny een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De taakstraf voert Danny uit, maar het lukt hem niet om het bedrag van de schadevergoeding te betalen. Daarom moet hij vijftien dagen naar de jeugdgevangenis.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Financiële steun voor koplopers cliëntondersteuning

Veertien koplopergemeenten die werken aan de vernieuwing van de onafhankelijk cliëntondersteuning krijgen van minister Hugo de Jonge 2,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. In totaal stelt De Jonge deze kabinetsperiode 55 miljoen euro beschikbaar voor cliëntondersteuning, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Mentale druk onder jongvolwassenen vraagt om aanpak op maatschappelijk niveau

Niet alleen jongvolwassenen zelf, ook beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen, hebben een rol om knelpunten door mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit daarom voor een maatschappelijke aanpak, door onder andere meer aandacht voor persoonsvorming en ‘arbeidsmarktkunde’ in het onderwijs en betere begeleiding bij het maken van studie- en beroepskeuzes.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil zo’n maatschappelijke diensttijd ontwikkelen om jongeren optimaal bij de samenleving te betrekken, en om te bevorderen dat mensen omzien naar elkaar.

Lees verder