Participatiescan: betere samenwerking voor succesvolle arbeidstoeleiding

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trucs om deze minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De Participatiescan is bestemd voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals gemeenten, scholen, werkgevers(vertegenwoordigers), RMC’s en jeugdzorginstellingen. Met behulp van deze webbased samenwerkingstool kunnen ze snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen en een verbeteragenda opstellen. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak. De eerste ervaringen van de circa 20 regio’s, die al met de Participatiescan hebben gewerkt, zijn zeer veelbelovend. De jongeren kunnen het vaak niet op eigen kracht. Ze verdienen goede ondersteuning. Met kennis over wat werkt als basis.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling