Platform pleit voor betere steun bij scheiding

Ouders hebben betere begeleiding nodig als zij gaan scheiden om te voorkomen dat kinderen schade oplopen. De sociale omgeving, hulpverlening en juridische instanties spelen hierin een rol. Dit schrijft het platform Scheiden zonder Schade in een advies aan het kabinet.

Het platform, geleid door oud-minister André Rouvoet van de ChristenUnie, noemt diverse maatregelen. Zo pleit het voor betaalbare relatietherapie om conflicten te voorkomen en een speciaal gemeenteloket voor scheidingen om hulp te bieden. Daarnaast moeten interventies als Eigen Kracht Centrale, Eigen Plan en Familiegroepsplan meer bekenheid krijgen. Ook kunnen koppels beter worden voorbereid op het aanstaand ouderschap en de daarbij horende uitdagingen door bijvoorbeeld ouderschapsgym.

Volgens het platform hebben jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen te maken met een scheiding. Ongeveer 16.000 kinderen hebben ernstig last van de gevolgen van de scheiding. Bij ongeveer 7.200 is er sprake van een conflictueuze scheiding.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Iedere jongere heeft recht op een JIM