Preventie effectief tegen polarisatie jongeren

Spanningen onder jongeren lopen in Nederland bijna nooit uit de hand omdat professionals vaak preventief handelen. Dit zeggen experts uit het jeugdveld in het rapport Jongeren en polarisatie van het Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Bij polarisatie groeien verschillen of irritaties tussen groepen met bijvoorbeeld verschillende etnische of religieuze achtergronden uit tot steeds scherpere tegenstellingen. Een incident, zoals een bericht in de media, kan polarisatie in de hand werken. Jongeren zijn gevoelig voor polarisatie omdat zij bij het ontwikkelen van hun identiteit aansluiting zoeken bij een bepaalde groep. Standpunten worden in groepsverband altijd extremer. Sociale media kunnen dit proces verder aanjagen.

Polarisatie tussen jongeren escaleert nooit

Experts uit het jeugdveld zeggen dat polarisatie tussen Nederlandse jongeren bijna nooit escaleert. Dit komt doordat professionals vaak preventief handelen. Preventie is vooral effectief als de weerbaarheid van jongeren wordt vergroot en zij betrokken worden bij de samenleving. Interventies die gericht zijn op bijvoorbeeld het vinden van stage of werk kunnen effectief zijn. Ook is het zinvol om jongeren te leren omgaan met conflicten.

Zorgen over segregatie

Wel maken experts zich zorgen over toenemende segregatie en over polarisatie tussen jongeren en instituties. Op basis van de uitkomsten van het rapport is een kader gemaakt voor het ontwikkelen en toetsen van activiteiten die gericht zijn op de preventie en aanpak van polarisatie.

Gert van den Berg, medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut en medeauteur van het rapport: ‘We moeten ervoor zorgen dat verschillen in de samenleving niet uitgroeien tot tegenstellingen. Dat geldt zeker voor jongeren: in de ontwikkeling van hun identiteit zoeken zij naar groepen waar zij bij horen. Dat is logisch en dat is goed, maar we moeten voorkomen dat ze dat doen door verschillen met andere groepen op scherp te zetten. Professionals in onderwijs, jongerenwerk en jeugdhulp kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door juist verbinding te zoeken.’

Bron: Nederlands Jeugdinstituut