Preventie psychische problemen gezinsherenigers in Zaanstad

De laatste jaren zijn er in verhouding veel nareizende gezinsleden van statushouders naar Nederland gekomen. De gemeente Zaanstad start begin september met een pilot waarin de interventie ‘MindFit’ wordt aangeboden aan Syrische mannen en vrouwen die maximaal een jaar in Zaanstad wonen.

Zaanstad heeft een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers’ van Pharos opgepakt: voorlichting en informatie geven aan gezinsherenigers.

De door Vluchtelingenwerk ontwikkelde training wordt gegeven door Bärbel Kühn, projectleider en trainer MindFit en Maher Abou Zaid, een Syrische sleutelpersoon gezondheid statushouders. Judith van de Kamp werkt op de afdeling projecten van de gemeente Zaanstad en is nauw betrokken bij de pilot.

Regiocoördinator Carola Schrijvers sprak met hen over deze pilot.

Toename signalen

Aanleiding voor de pilot was een toename van signalen vanuit de wijkteams, jeugdteams en Vluchtelingenwerk over problemen bij gezinsherenigers in Zaanstad. Echtscheiding, huiselijk geweld en psychische problematiek komen relatief veel voor bij deze groep.

Uit overleg tussen betrokken partijen kwam het plan voor de uitvoering van MindFit, voor gezinnen die nog maar kort in Zaanstad zijn, naar voren.

Doel training

De training is gericht op de preventie van psychische en psychosociale problemen bij vluchtelingen, middels het vergroten van de zelfredzaamheid door zelfinzicht en het bevorderen van empowerment. Stress is een groot probleem onder de doelgroep.

In de training krijgen mensen handvatten en oefeningen om stress te verminderen. Wat daarbij onder andere helpt is begrijpen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Denk aan onderwerpen als veranderde rolpatronen van man en vrouw of het opvoeden tussen twee culturen.

Maher, die zelf drie jaar geleden uit Syrië naar Nederland kwam zegt hierover:

‘De mensen hebben informatie nodig over hoe ze met elkaar moeten omgaan in een nieuwe maatschappij’.

Participatie en gezondheid statushouders

De pilot maakt deel uit van een brede aanpak gericht op de participatie en gezondheid van statushouders in Zaanstad. Alle partijen waarmee statushouders te maken hebben werken hierin samen. De gemeente zet in op het in contact komen met statushouders, zodat ze goed kan inspelen op waar deze groep tegenaan loopt.

De inzet van sleutelpersonen is hierbij cruciaal. Maher heeft dan ook veel energie besteed aan het persoonlijk uitnodigen van de beoogde groep deelnemers. Syriërs zijn dit soort trainingen niet gewend en hij kan als ervaringsdeskundige de drempel verlagen voor mensen om mee te doen. Zo kunnen juist ook de recente gezinsherenigers, die nog onvoldoende de Nederlandse taal spreken, meedoen aan deze training.

Bron: VNG

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking