Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

De Privacy App Jeugd is nu helemaal aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy (AVG). Ook bevat de app nu informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeenten. De app bevatte eerder alleen informatie over privacyvraagstukken voor jongeren en jeugdhulpverleners.

De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy en is een initiatief van 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Privacy App Jeugd

De eerste versie van de Privacy App Jeugd werd gelanceerd op 27 oktober 2017. Deze bevatte nog uitsluitend informatieflows voor de jongeren zelf. Zij vinden in de app antwoord op vragen als ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’. In januari werden informatieflows toegevoegd voor jeugdhulpverleners.

De vernieuwde app bevat ook informatie voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, jeugd- en huisartsen, medewerkers van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal werk, en medewerkers van gemeentelijke jeugdteams. Zij vinden in de app antwoord op vragen als:

  • Welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?
  • Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen?
  • In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of in de Verwijs Index Risicojongeren?

Ontwikkeling app

De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast vinden ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie in de app.

Bron: VNG

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling