Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vraag & Antwoord

Wat gaat er veranderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Is de Meldcode alleen bedoeld voor geweld dat zich binnenshuis afspeelt? En wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van de Meldcode? Deze en andere vragen worden beantwoord in de brochure Vraag & Antwoord – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Video

De video licht het hoe en waarom van de meldcode nog eens toe en gaat daarbij ook in op de aankomende veranderingen.

Basisdocument

Het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft een uitgebreide beschrijving van de vijf afwegingen in het afwegingskader, de beoordeling van acute en/of structurele onveiligheid, en gaat in op de vraag waar goede hulp aan moet voldoen. Het is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van JenV en het ministerie van VWS.

Bron: Huiselijkgeweld.nl

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking