Samen sterker in aanpak armoede en eenzaamheid

De gemeente Westerwolde heeft onderzoek gedaan naar armoede en eenzaamheid onder haar inwoners. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van het dagelijkse leven van mensen in armoede en/of eenzaamheid.

Wethouder Giny Luth: “De aanpak en armoede en eenzaamheid staat bij de gemeente Westerwolde hoog in het vaandel. Zoals uit het onderzoek blijkt heeft armoede en eenzaamheid vaak grote invloed op het sociale leven van mensen en het belemmert ze in hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. De aanpak van armoede en eenzaamheid is echter complex. Elke situatie heeft een andere aanleiding en dat vraagt om een oplossing op maat en dan is er nog het gevoel van schaamte waardoor mensen er moeilijk over praten. Met dit onderzoek hebben we dat taboe kunnen doorbreken. We hebben hierdoor een beter beeld van wat er in de leefomgeving van mensen in armoede en/of eenzaamheid speelt. Met betrokken organisaties kunnen we een integrale aanpak maken. Samen staan we sterker en kunnen we onze inwoners in armoede of eenzaamheid beter bereiken.”

Diepgaand onderzoek

Het onderzoeksbureau CAB is in opdracht van de gemeente in gesprek gegaan met 25 inwoners die in armoede leven en met 25 mensen die zich eenzaam voelen of in sociaal isolement leven. Daarbij hebben ze niet alleen de mensen zelf vragen gesteld over hun dagelijkse leven, maar ook gesprekken gevoerd met onderwijs-, welzijn- en zorginstanties. Ook heeft het onderzoeksbureau een aantal dagen met de mensen doorgebracht met als doel een goed beeld te krijgen van hun leefwereld en de dagelijkse problemen waar ze mee te maken krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat er vaak geen eenduidige oorzaak is voor armoede en/of eenzaamheid. Verschillende factoren spelen een rol en daarom is maatwerk nodig.

Gezamenlijke aanpak

Aanbevolen wordt om te zoeken naar manieren waarop arme en/of eenzame mensen zin aan hun bestaan kunnen geven en de doelgroep niet te benaderen als de sleutel voor haar eigen probleem. Dit najaar organiseert de gemeente Westerwolde een werkbijeenkomst voor verschillende instanties (welzijnsorganisaties, huisartsen, zorgaanbieders (wijkverpleegkundigen), belangenorganisaties en kerken) om verder te praten over de uitkomsten van het onderzoek en om afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak.

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking