Schaarse specialistische jeugdhulp onder druk

De schaarse specialistische jeugdhulp die op landelijk niveau wordt aangeboden, staat onder druk. Dat staat in een manifest dat jeugdhulpaanbieder Fier mede namens 76 hoogleraren, bestuurders, toezichthouders en anderen op 28 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Schaarse, voornamelijk landelijk aangeboden jeugdhulp dreigt te verdwijnen, waarschuwen de ondertekenaars van het manifest. Het gaat daarbij om hulp voor kinderen met zeer ernstige en complexe problemen, een hoog risico op herhaling, en vaak weinig motivatie voor behandeling. Problemen waar dit jeugdhulpaanbod zich op richt zijn bijvoorbeeld eetstoornissen, ernstige antisociale en agressieve problemen en loverboyproblematiek. Door de nadruk op preventie en lokale en regionale hulp wordt deze gespecialiseerde hulp vaak te laat of helemaal niet ingezet. Ook is de financiering een knelpunt.

De ondertekenaars pleiten voor een hoogwaardig triagesysteem, vergelijkbaar met de medische zorg, zodat kinderen met ernstige en complexe problemen meteen worden verwezen naar passende hulp. Ze stellen voor om in enkele proeftuinen ervaring op te doen met de inbedding van deze schaarse landelijke specialismen in het lokale en regionale zorgaanbod.

Bron: Fier

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking