Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016

Het rapport ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016’ is gepubliceerd. In deze monitor wordt in beeld gebracht hoeveel kinderen in 2016 slachtoffer werden van seksueel geweld en welk pad naar hulpverlening zij al dan niet hebben doorlopen.

Gemeenten kunnen in het rapport de stand van zaken lezen. Ook staan er in het rapport aanbevelingen voor verbetering van de beleidsinformatie. De VNG comissie Jeugd bespreekt het rapport na de zomer.

Inhoud rapport

Het rapport bevat (voor zover landelijke registratie het toelaat) cijfers over hoe vaak seksueel geweld is gebeurd (prevalentie), verteld, gemeld, onderzocht en, tot slot, hoe veel kinderen jeugdhulp hebben ontvangen voor seksueel geweld, en welke hulp zij ontvingen. Dit laatste is in beeld gebracht in samenwerking met het CBS.

Bron: VNG

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking