Sociaal Netwerker haalt oudere uit sociaal isolement

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat willen we allemaal. Maar soms lukt dat niet. Soms hebben ouderen daar hulp bij nodig. Om die reden heeft seniorenorganisatie ANBO dit voorjaar vrijwilligers opgeleid tot Sociaal Netwerker. Zij helpen ouderen weer mee te doen met de maatschappij.

Mensen weer mee laten doen met de maatschappij
Sociaal Netwerkers voorkomen eenzaamheid bij ouderen. Ze zoeken mensen thuis op en maken hen enthousiast om mee te doen met activiteiten bij hen in de buurt. Voor meer ingewikkelde hulpvragen, zoals het aanvragen van hulpmiddelen of hulp bij de financiële administratie, verwijzen ze door naar de ANBO Consulent van de ANBO Raad & Daad Advieslijn of andere instanties.

Raad & Daad
ANBO staat mensen bij met Raad & Daad. Iets wat steeds belangrijker wordt nu iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dit doet de seniorenorganisatie door bijvoorbeeld handige tips te geven voor een keukentafelgesprek; digitaal via www.anboraadendaad.nl, telefonisch via de Advieslijn, maar ook persoonlijk. ANBO ondersteunt mensen thuis met vrijwilligers die zijn opgeleid tot ANBO Consulent, Belastinginvulhulp en nu dus ook de Sociaal Netwerker.

Uitgelicht

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om mensen met een beperking in hun ‘eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking van 12 september 2016 krijg je antwoord op deze en andere vragen.

Iedere jongere heeft recht op een JIM