Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Zweers volgde een groep leerlingen met emotionele of gedragsproblemen vanaf het moment dat extra ondersteuning werd aangevraagd. Een deel bleef met extra steun in het regulier onderwijs; een kleinere groep ging naar het speciaal onderwijs. Vóór die splitsing was er geen verschil tussen de leerlingen.

De leerlingen in het speciaal onderwijs hadden in eerste instantie meer conflicten met hun leerkrachten dan de andere leerlingen, maar dat verbeterde na verloop van tijd. Leerlingen met gedragsproblemen werden in het regulier onderwijs minder geaccepteerd dan reguliere leerlingen. In het speciaal onderwijs was acceptatie geen probleem. Zweers vond geen verschillen in het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Het speciaal onderwijs lijkt de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen met problemen meer ten goede te komen dan extra ondersteuning in het reguliere onderwijs, concludeert Zweers. Of kinderen met gedragsproblemen vaker naar het speciaal onderwijs moeten of dat het regulier onderwijs moet veranderen om beter in hun behoeften te voorzien wijst het onderzoek niet uit, zegt zij. Wel lijkt het haar evident dat één van beide keuzes nodig is, of allebei.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Iedere jongere heeft recht op een JIM