Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil zo’n maatschappelijke diensttijd ontwikkelen om jongeren optimaal bij de samenleving te betrekken, en om te bevorderen dat mensen omzien naar elkaar.

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw opent een tweede tranche. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is dinsdag 9 oktober 2018.

Organisatie en uitvoering

In het programma wordt in proeftuinen geëxperimenteerd met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. De ervaringen worden betrokken bij het verder inrichten van de maatschappelijke diensttijd. Waar in deze oproep het accent op ligt, is nog niet duidelijk. De volledige subsidieoproep en criteria voor de projectvoorstellen komen eind augustus in de subsidiekalender van ZonMw.

Aanmelden

Via de website van ZonMw kunnen gemeenten zich aanmelden om een subsidieaanvraag in te dienen. Een aanmeldingsformulier moet uiterlijk vrijdag 21 september 2018 ingediend zijn. Op de website zal een link naar het formulier worden opgenomen. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is dinsdag 9 oktober 2018, 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 5 september houdt ZonMw een informatiebijeenkomst om de subsidieoproep toe te lichten en vragen te beantwoorden. Meer nieuws hierover wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief Jeugd van ZonMw.

Bron: VNG

Iedere jongere heeft recht op een JIM