Subsidie voor verbeteren ondersteuning statushouders

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar praktijkprojecten voor het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het subsidietraject staat ook open voor onderzoeksprojecten om psychotrauma bij statushouders vroeg te signaleren.

De subsidieoproep is afkomstig van ZonMw. Het doel is de zorg bij psychotrauma, en de zorg en ondersteuning aan statushouders te verbeteren. Het gaat in het bijzonder om kinderen onder de 18 en mensen die langdurig zorg nodig hebben. Het tweede doel is kennis uit te breiden en te verspreiden. Het ontsluiten van kennis voor lokaal gebruik in het sociaal domein van gemeentes is een speerpunt.

Subsidie aanvragen

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen waarbij een van de partijen als hoofdaanvrager fungeert. Bij onderzoeksprojecten gaat het om 3 projecten van maximaal € 250.000 per project en een looptijd van 2 jaar. Bij de praktijkprojecten betreft het 8 projecten van maximaal €50.000 per project en een looptijd van 1 jaar.

Bron: VNG

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling