Subsidieoproep niet-acute hulpbehoefte verward gedrag

Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMW. De deadline is 18 september 2018 om 14.00 uur.

Subsidieaanvragen zijn gericht op het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten.

Lokale en/of regionale meld- en adviespunten

Een spoedige implementatie van regionale 24/7 niet-acute advies- en meldpunten is één van de prioriteiten in de tussenrapportage ‘Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’ van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam benadrukt dat het van belang is dat burgers en hulverleners dag en nacht ergens terecht kunnen om advies te vragen of om een melding te doen, zodat goede hulpverlening ingeschakeld kan worden.

In vrijwel alle regio’s bestaan regionale en/of lokale meldpunten waar men met signalen van mensen met verward gedrag terecht kan. De meldfunctie hoeft niet te bestaan uit één loket; de bereikbaarheid van de meldfunctie staat centraal. Het is aan de regio om hier een eigen invulling aan te geven, en daarbij aan te sluiten op lokale initiatieven en behoeften.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband, waarbij één partij als hoofdaanvrager fungeert. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Daarbij bent u verplicht om 25% cofinanciering in te brengen.

Informatiebijeenkomst maandag 27 augustus

Wilt u meer informatie over de subsidieoproep en het opstellen van de begroting? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 27 augustus. De bijeenkomst vindt plaats bij GGD GHOR Nederland (Zwarte Woud 2 te Utrecht) van 15.00 tot 16.30 uur. Graag aanmelden via de volgende link.

Bron: VNG

Iedere jongere heeft recht op een JIM