Berichten Getagged: Arbeidsparticipatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking stelt 14 brochures beschikbaar over werknemers met een specifieke beperking. Deze brochures zijn gemaakt om werkgevers te ondersteunen en om hen een beeld te geven wat het betekent voor het werk als deze een werknemer met een bepaalde beperking in dienst heeft.

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de deze week verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de zorg

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Bij verpleeghuis ‘Gulden Huis’ is onlangs het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in de zorg. Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen.

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.