Berichten Getagged: Diversiteit

Hoe het wijkteam migranten beter kan bereiken

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft nu het diversiteitskader ‘Wijkteams voor álle doelgroepen effectief’ gemaakt.

Wijkteams en diversiteit

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.