Berichten Getagged: Eenzaamheid

Campagne tegen zomereenzaamheid

De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere rol spelen. Om die reden start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een campagne tegen zomereenzaamheid.

Utrechtse aanpak eenzaamheid

Utrecht gaat aan de slag met actiecoalities rond het thema eenzaamheid. Zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijfsleven, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers, bewoners en vrijwilligers gaan hun krachten bundelen om eenzaamheid onder bewoners van Utrecht te verminderen.

Mobiliteit vergroten om eenzaamheid te verminderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

In Strijen startte in het voorjaar van 2018 een haal- en brengservice: vrijwilligers brengen senioren op verzoek naar winkel, dokter, kapper, vrienden of (klein)kinderen. Dorpsshuttle Wielewaal is een elektrisch – dus duurzaam – autootje en rijdt voor een kleine vergoeding van A naar B en terug. Naast mobiliteit biedt de Wielewaal senioren ook sociaal contact.

Samen sterker in aanpak armoede en eenzaamheid

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De gemeente Westerwolde heeft onderzoek gedaan naar armoede en eenzaamheid onder haar inwoners. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van het dagelijkse leven van mensen in armoede en/of eenzaamheid.

Daten tegen eenzaamheid

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Veel alleenstaande senioren verlangen naar vriendschap of een nieuwe relatie. Maar iemand ontmoeten is niet altijd even makkelijk. Daten is een manier om mensen te ontmoeten, misschien zelfs wel om een nieuwe relatie op te bouwen. KBO-PCOB startte daarom een datingsite in samenwerking met 50plusmatch.

Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouderen zo lang mogelijk op Ameland kunnen laten wonen. Dat is de kern van de intentieverklaring die op 20 juni getekend is door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep.

Mantelzorgers vaak eenzaam bij zorg voor mensen met dementie

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Bijna de helft van de Nederlandse mantelzorgers van mensen met dementie vinden dat ze geen adequate ondersteuning krijgen en voelen zich daardoor vaak eenzaam. Dat blijkt uit een Europese studie van Alzheimer Europe, waaraan ook Alzheimer Nederland heeft meegewerkt.

Ouderen steeds minder eenzaam

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Individuele kans op eenzaamheid van ouderen neemt af, maar aantal eenzame ouderen stijgt. Dit blijkt uit Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam).

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid, heeft een factsheet opgesteld met in acht items de actuele stand van zaken over eenzaamheid.

Amsterdam gaat strijd met eenzaamheid aan

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De afgelopen jaren is het aantal eenzame Amsterdammers toegenomen. Meer dan één op de tien Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam en een derde voelt zich matig eenzaam. Eenzame mensen hebben meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl. Daarom is het bestrijden van eenzaamheid een nieuwe prioriteit in de Nota Volksgezondheid.

Prijsvraag: lokale aanpak eenzaamheid

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

De Nationale Eenzaamheid Prijs van Coalitie Erbij staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd? En is daar een gemeente bij betrokken? Ding dan mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 en maak kans op € 5.000.

Hoe ga je om met eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

Autisme: wil je snel ga langzaam….

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Een nieuwe verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

Rotterdam start pilot signalering sociaal isolement

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. Daarmee wordt voorkomen dat Rotterdammers die geïsoleerd leven in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid moet beter

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Beroepskrachten en vrijwilligers uit de sociale sector krijgen steeds meer te maken met eenzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe frontliniepeiling ‘De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?’ van Movisie. De helft van de ondervraagden wordt jaarlijks meer dan twintig keer geconfronteerd met eenzaamheid. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak onmisbaar. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat deze samenwerking beter kan.

Eenzaamheid bestrijden

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Weet u hoeveel mensen last hebben van eenzaamheid? In Nederland voelt bijna een half miljoen mensen zich eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Eenzaamheid leidt tot grote risico’s voor de gezondheid en een stijgend beroep op zorg. Sociale Netwerk Versterking helpt eenzaamheid te bestrijden.