Berichten Getagged: Eigen kracht

Eigen kracht versterken van jeugd en ouders

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Met de transformatie wil men de eigen kracht van jeugd en ouders versterken: zo kan de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van ouders, jeugd en hun sociale netwerk toenemen en het gebruik van intensieve hulp afnemen. Om de geschiedenis van het begrip en de stand van zaken van onderzoek en methoden in kaart te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een literatuuronderzoek uitgevoerd.