Berichten Getagged: Jeugdhulp

Kind wisselt vaak tegen zijn zin van hulpverlener

Drie op de vijf kinderen met meerdere problemen wisselen tegen hun zin van hulpverlener. Vooral kinderen die in een groep wonen, zien veel hulpverleners. Dat blijkt uit interviews van Stichting Het Vergeten Kind met kinderen en jongeren die in beeld zijn bij de hulpverlening.

Versterken positie ouder en kind in jeugdbescherming

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de ambitie van het actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’ om de kwaliteit van het feitenonderzoek en de positie van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren.

Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Schaarse specialistische jeugdhulp onder druk

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De schaarse specialistische jeugdhulp die op landelijk niveau wordt aangeboden, staat onder druk. Dat staat in een manifest dat jeugdhulpaanbieder Fier mede namens 76 hoogleraren, bestuurders, toezichthouders en anderen op 28 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.