Berichten Getagged: Jeugdzorg

Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen.

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Woensdag 26 oktober 2016 hebben het CJG, Sociaal Team Papendrecht en de gemeente Papendrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor professionals in het sociale domein. Tijdens de bijeenkomst kregen de professionals de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de Wmo. De nieuwe werkwijze Sociale Netwerk Versterking kwam hier uitgebreid aan de orde.

Een op de negen kinderen heeft het thuis zwaar

Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg doen, eenmaal volwassen, een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg. Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan op een latere leeftijd. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Hoe gaat het met kwetsbare kinderen in uw gemeente?

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.