Berichten Getagged: Licht verstandelijke beperking

Perspectief op een zo gewoon mogelijk leven: ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.