Berichten Getagged: Mantelzorgers

Toenemend beroep op mantelzorg vergroot problemen op de werkvloer

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Werkgevers verwachten dat werkende mantelzorgers de komende jaren meer problemen gaan geven. Dat komt onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de toenemende vergrijzing. Er wordt een intensiever beroep op mantelzorgers gedaan en ook vaker langdurig. Dit levert spanning op met de verplichtingen als werknemer.

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil zo’n maatschappelijke diensttijd ontwikkelen om jongeren optimaal bij de samenleving te betrekken, en om te bevorderen dat mensen omzien naar elkaar.

Meer toezicht op steun voor jonge mantelzorger

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan de toepassing van de kindcheck in de ggz. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn reactie op een rapport van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

Wijkverpleegkundige, het mooiste beroep ter wereld?

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is even zoeken waar de workshopruimte is. De ene keer is het makkelijk te vinden, de andere keer lopen we door gangen en zalen. Steeds weer anders. Het lijkt een beetje op het werk van het publiek dat we straks gaan zien: een groep wijkverpleegkundigen.