Berichten Getagged: Meldcode

Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

Meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt. Voor professionals wordt de verplichte meldcode minder vrijblijvend gemaakt met een registratievereiste.