Berichten Getagged: Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling treft 170.000 thuiswonende senioren

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende.