Berichten Getagged: Passend onderwijs

Aantal scholen voor 10- tot 14-jarigen verdubbeld

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob (OCW) heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot goedgekeurd.

Aanpak knelpunten passend onderwijs

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan  onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.  Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op kwalitatief dezelfde ondersteuning.